Promocje

Ciro - wisior z labradorytem Ciro - wisior z labradorytem 163,00 zł
173,00 zł

Bordo - pierścionek z granatem Bordo - pierścionek z granatem 96,00 zł
101,00 zł

Marci - pierścionek z onyksem Marci - pierścionek z onyksem 91,00 zł
97,00 zł

Leona - wisior z agatem Leona - wisior z agatem 114,00 zł
118,00 zł

Zara - kolczyki z ametystem Zara - kolczyki z ametystem 134,00 zł
146,00 zł

Darin - kolczyki z ametystem Darin - kolczyki z ametystem 121,00 zł
131,00 zł

Zobacz takżeRegulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BELL-ART.PL

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym www.bell-art.pl (dalej: Sklep).
2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:
  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.bell-art.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem www.bellart.pl a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.bell-art.pl jest firma Bell – Art Ewelina Jasińska dostępna pod adresem: ul. Mjr. St. Culica 5c/4, 62 - 300 Września, która prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr /13010/2011 zarejestrowany podatnik VAT, posiadająca NIP: 789-167-67-01, REGON: 301947376
2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:
a) pod numerem telefonu  661-190-780 (koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora),
b) korzystając z poczty elektronicznej: bellart.net@gmail.com
c) korespondencyjnie : Bell – Art Ewelina Jasińska, ul. Inflancka 20/151, 61-132 Poznań
3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyrobów jubilerskich
4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym www.bell-art.pl zawierana jest w języku polskim.
6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
7. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego www.bell-art.pl  wymagany jest komputer z dostępem do Internetu ,który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

 

§ 2 Składanie zamówień

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.
4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.bell-art.pl , wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.
7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.
8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Potwierdzenie zamówienia nr... ”. Z chwilą potwierdzenia zamówienia (poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości) umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

 

§ 3 Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty dostawy". 

 

§ 4 Terminy i sposoby płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Klienta  paragonem lub fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
- przelewem na konto bankowe Sklepu nr 83 1050 1520 1000 0090 9214 1655 w Banku ING Bank Śląski,
- gotówką lub kartą płatniczą ( przy odbiorze osobistym towaru ),
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub PayPal
- za pośrednictwem systemu płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590.
3. Termin płatności: 
- w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6 Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie e-mailem na adres Sklepu oświadczenia o chęci zwrotu przedmiotu przed jego upływem.
a) Oświadczenie o chęci zwrotu musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę przedmiotu i ew. nr konta bankowego Kupującego, na które może zostać dokonany zwrot środków. Musi również zostać wysłane e-mailem na adres Sklepu nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki.
b) Zwracany przedmiot należy odesłać na adres nadawcy przesyłki podany w zakładce Reklamacje i zwroty. Koszty związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany do 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu. Ryzyko związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący, dlatego zalecamy, aby dokonując zwrotu wysłać przedmiot na takich warunkach, na jakich został on wysłany ze sklepu www.bell-art.pl - czyli np. przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany, ubezpieczony na odpowiednią kwotę itp. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
c) W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
d) Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to powinien on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.
e) Zwrot pieniędzy (w wysokości ceny Przedmiotu i kosztu przesyłki równemu najtańszej dostępnej formie dostawy) odbywa się w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z powrotem przez Sklep lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego wysłania.
f) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku:
a) Przedmiotu wykonanego na zamówienie indywidualne,
b) Przedmiotu, w którym na życzenie Kupującego dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru.
c) Przedmiotu, który Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 kalendarzowych dni od daty jego otrzymania.
3. Reklamacje
Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem www.bell-art.pl wysyłając e-mail zawierający imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Przedmiotu i dokładny opis stwierdzonej wady. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sklepu zawierającej szczegółową procedurę reklamacyjną, przedmiot należy odesłać na adres podany w zakładce Reklamacje i zwroty wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką polecona priorytetową o zadeklarowanej wartości). Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Przedmiot z wadą zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Przedmiotu, Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Przedmiotu (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Przedmiotu zamówionego z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu monitora Kupującego (np. różnicy w barwach) nie stanowią podstawy do reklamacji Przedmiotu.
4. Uszkodzenia i zaginięcia w trakcie transportu
W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej.
W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.
 
5. Rękojmia
Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Przedmiot ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Przedmiotu.

 

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do  wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9. Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony www.bell-art.pl, w tym do logo "Bell - Art" i innych elementów layoutu strony przysługują firmie Bell – Art Ewelina Jasińska. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych należących do firmy Bell – Art.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),
b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),
c) właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.
4. Regulamin obowiązuje z dniem 10 lutego 2015 roku.

 

Darmowa dostawa bellart.net@gmail.com +48 661-190-780
Copyright (c) 2015 Bell - Art. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: DesignOrka | Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl